Uniwersytet Papieski – współpraca

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie XLIII LO wraz z nauczycielem dr R. Warchał udali się do Instytutu Tischnera na konwersatoria z filozofii Boga prowadzone przez prof. K. Tarnowskiego.

Po wysłuchaniu prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami fenomenologii jak również posłuchać w jaki sposób krakowscy uczeni analizują teksty francuskiego filozofa J. Derridy.