Szlakiem Pamięci

W dniu 10 października 2019 roku uczniowie klasy 1e wraz z nauczycielem dr R. Warchał udali się Szlakiem Pamięci ofiar niemieckiej okupacji. 

Celem wyjścia było zapoznanie młodzieży z kulturą i religią judaizmu oraz przekazanie informacji na temat historii krakowskich Żydów z okresu międzywojennego.

Uczniowie przygotowali modlitwę w języku hebrajskim Szema Jisrael, pełniącą nieformalne wyznanie wiary. Została ona włożona w tablicę wskazującą granicę getta oraz upamiętniającą zbrodnie popełnione na Żydach podczas II wojny światowej.

Klasa minutą ciszy uczciła śmierć poległych, a po jej zakończeniu jeden z uczniów odegrał na trąbce utwór Il Silenzio.