Odbiór świadectw maturalnych

5 lipca 2022r. w godz. 9.00-10.00

zapraszamy tegorocznych maturzystów do odbioru świadectw maturalnych.

Świadectwa będą wydawane przez Wychowawców klas w salach lekcyjnych:

kl. 3e – sala 1

kl. 3f –  sala 2

kl. 3g – sala 17

kl. 3h – sala 15

Absolwenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić do tego osoby trzecie. Wzór upoważnienia znajduje się TUTAJ