Maraton RKO

W związku z obchodami Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca – Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował akcję dla młodzieży pn. „Maraton RKO”.

W  naszym liceum w maratonie wzięło udział 266 uczniów. Koordynatorkami oraz opiekunkami były prof. Barbara Niedzielska-Adler oraz prof. Sandra Podżus.

Niniejsze wydarzenie zorganizowano 18 października 2021 roku w wielu małopolskich szkołach. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz naukę pierwszej pomocy. Akcja  polegała na przeprowadzeniu ciągłej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie w godzinach 8.00 – 15.00. Każdy z uczestników wykonywał uciśnięcia klatki piersiowej przez ok. 2 minuty, po czym był zmieniany przez kolejną osobę, aż do wyczerpania chętnych uczniów.

https://pck.malopolska.pl/maraton-rko-resuscytacji-krazeniowo-oddechowej/