Konferencja stolikowa „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Reprezentanci klas II i III naszego liceum wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Zespół Badawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dyskusja toczyła się w obszarze następujących tematów:

– Podmiotowość – czy i jak młodzi ludzie chcą uczestniczyć w życiu społecznym.

– Zdrowie psychiczne i  relacje społeczne.

– Dyskryminacja ze względu na …

Sądząc po dużym zaangażowaniu uczestników rozmów tematy poruszane w trakcie spotkania  dotykały spraw i problemów ważnych dla młodych mieszkańców naszego miasta i województwa