Góra grosza

Nasza szkoła bierze udział w akcji charytatywnej ,,Góra grosza”. Każda klasa ma swój słoik w swojej sali lekcyjnej. Pieniądze, które zostaną zebrane podczas tej akcji zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin w całej Polsce. Akcja trwa do marca przyszłego roku.