Postać Higiei

Ze strony Instytutu Zdrowia Publicznego

Źródło: Wikimedia Commons
Postać Higiei. Detal obrazu Gustava Klimta pt. Medycyna (ok 1901 r.). W pracach René Dubos mityczna postać Higiei symbolizuje ideę zdrowia publicznego (Higiea i Asklepios [w:] Miraże zdrowia: utopie, postęp i zmiany biologiczne, PZWL, Warszawa 1962)