Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie klasy  3C i 3D wraz z opiekunami (panią Pauliną oraz panem Robertem Warchał) udali się do lektorium Uniwersytetu Papieskiego na wykład dotyczący filozoficznego problemu:

„Czy komputery potrafią myśleć?”.

Nasi uczniowie uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez prof. Pawła Polaka .

 

Po wysłuchaniu prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z hermeneutyką powyższego zagadnienia jak również obejrzeć prezentację ukazującą genezę komputeryzacji oraz zagrożeń związanych z postępem technologii.

Czy komputery potrafią myśleć