Telefoniczne wsparcie dla osób z Ukrainy

Krakow.pl publikuje listę numerów telefonów, pod którymi mogą otrzymać wsparcie dzieci i rodzice pochodzący z Ukrainy.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/257652,1812,komunikat,telefoniczny_dyzur_wsparcia_dla_dzieci_pochodzacych_z_ukrainy_oraz_ich_rodzicow.html