Kształcenie na odległość

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN zmienia przepisy i wprowadza kształcenie na odległość. W związku z tym uczniowie XLIII LO zostają zobligowani do realizacji Podstawy Programowej w sposób Czytaj więcej