Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018.

14.09. 2017

godz.1800

Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.

Ustalenie składu Rady Rodziców.

16.11. 2017

godz.1800

Zebranie z rodzicami
18.01. 2018

godz.1800

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach proponowanych z przedmiotów i zachowania oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych.
08.02.2018 godz.1800 Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
12.04.2018

godz.1800

Zebranie z rodzicami
04.06.2018

godz.1800

Zebranie z rodzicami, m.in. poinformowanie na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych .Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.