Rekrutacja 2018/19

Rekrutacja do 43 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
na rok szkolny 2018/2019

2018-04 Rekrutacja Terminarz kandydata

2018-04 Rekrutacja Wymagane dokumenty

2018-04 Rekrutacja Oddzialy klas I


Ulotka dla przyszłych uczniów i rodziców
 

Terminy

 

W zarządzeniu kuratora wskazano terminy postępowania rekrutacyjnego, wśród nich najistotniejszy dla rodziców jest:

termin termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów (…)
od 23 kwietnia
do 11 czerwca 2018
od 11 do 18 lipca 2018

Pozostałe terminy w:
załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. (pdf).

 

Inne informacje

Inne informacje pojawiać się będą stopniowo na tej stronie (strona Liceum 43 w zakładce Rekrutacja 2018/19)

 

Zobacz informacje: O Liceum oraz Kontakt.