Rekrutacja 2018/19

Rekrutacja do 43 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
na rok szkolny 2018/2019

2018-04 Rekrutacja Terminarz kandydata

2018-04 Rekrutacja Wymagane dokumenty

2018-04 Rekrutacja Oddzialy klas I


Ulotka dla przyszłych uczniów i rodziców
 

Terminy

W zarządzeniu kuratora wskazano terminy postępowania rekrutacyjnego, wśród nich najistotniejszy dla rodziców jest:

termin termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów (…)
od 23 kwietnia
do 11 czerwca 2018
od 11 do 18 lipca 2018

Informujemy, że potwierdzenie woli uczęszczania kandydata przez złożenie oryginałów dokumentów odbywa się do 9.07.2018 do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 9.00-15 00.

Pozostałe terminy w:
załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. (pdf).

Inne informacje

Inne informacje pojawiać się będą stopniowo na tej stronie (strona Liceum 43 w zakładce Rekrutacja 2018/19)

Zobacz informacje: O Liceum oraz Kontakt.