Planowane oddziały

Rekrutacja

Planowane oddziały w roku szkolnym 2017/2018:

Klasa IA – stwarza możliwość studiowania na kierunkach: medycyna, biotechnologia, weterynaria, inżynieria medyczna, leśnictwo, biologia, chemia, dietetyka.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum
biologia
chemia
matematyka
język polski
biologia
chemia
matematyka

 

Klasa IB – stwarza możliwość studiowania na kierunkach: kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, rehabilitacja, behawiorystka zwierząt, turystyka i rekreacja, psychologia.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum
język polski
język angielski
biologia
język polski
język angielski
biologia
matematyka

 

Klasa IC – stwarza możliwość studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, europeistyka, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, historia, prawo, geografia, filozofia.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum
język polski
historia
geografia
wiedza o społeczeństwie
język polski
historia
geografia
matematyka

 

Oferta języków obcych : język angielski, hiszpański, niemiecki, włoski.

Ponadto szkoła oferuje zajęcia :

  • teatralne
  • fotograficzne
  • taneczno – sportowe ( fitness, zumba )
  • redakcyjne w gazetce szkolnej „ Strefa 43”
  • warsztaty dziennikarskie
  • szeroki wachlarz działań wolontariatu.