Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szczegóły jeszcze niedostępne.

Najważniejsze daty ze stroni ministerstwa men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego

3.09.2018 początek roku szkolnego
23-31.12.2018 zimowa przerwa
14-27.01.2019 ferie
18-23.04.2019 wiosenna przerwa
22.06.2019 wakacje

 


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017

godz.900

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

I semestr  04.09.2017 – 09.02.2018

do 18.09.2017 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej.
14.09. 2017

godz.1800

Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.

Ustalenie składu Rady Rodziców.

25.09.2017

godz. 1400

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

„Mentoring, coaching, tutoring”.

do 02.10.2017

od 02.10.2017

Dokonanie diagnozy klas pierwszych przez wychowawców.

Rozpoczęcie konsultacji i fakultetów.

13.10.2017 Święto KEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
16.11. 2017

godz.1800

Zebranie z rodzicami
Grudzień 2017 Egzaminy próbne dla uczniów klas trzecich.
22.12.2017 Jasełka i spotkania opłatkowe
23-31.12.2017

01.01.2018

Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
18.01. 2018

godz.1800

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach proponowanych z przedmiotów i zachowania oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych.
06.02.2018 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
08.02.2018 godz.1800 Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
12.02.-25.02. 2018 Ferie zimowe II semestr 10.02. – 22.02.2018
29.03 – 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2018

godz.1800

Zebranie z rodzicami
18-20.04.2018 Egzamin gimnazjalny   (dla klas I i II są to dni wolne od nauki)
04.06.2018

godz.1800

Zebranie z rodzicami, m.in. poinformowanie na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych .Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.
do 08.06.2018

Składanie przez rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności.

do 08.06.2018 Składanie podań o zgodę rady pedagogicznej na egzaminy klasyfikacyjne w przypadku nieklasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.
15.06.2018 Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających.
18.06.2018 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej– klasyfikacja roczna.
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw.
18-20.04.2018

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnym 2017-2018.

 

 

Podstawa prawna :